CERTIFICATIONS

сертификат за успешно завършено плувно ниво и придобиване на плувни умения